PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ
Podtitul názvu semináře zní ZKUŠENOSTI Z PRAXE - PRÁVNÍ PŘEDPISY, METODICKÉ NÁVODY, NORMY A JEJICH APLIKACE V PRAXI V OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED HLUKEM  - je určen pro všechny, kteří se zabývají problematikou hluku v komunálním prostředí, tj. pro ty, kteří hluk měří, modelují či posuzují. 
Je určen i pro odborníky posuzujícími či pracujícími s posouzením vlivu na zdraví v rámci procesu EIA, včetně pracovníků krajských úřadů, jež budou pořizovat a pracovat s akčními plány v rámci strategického hlukového mapování ČR 2012. 
Účastníci budou seznámeni s autorským výkladem částí právních předpisů, které v praxi dosud činí potíže, s navazujícími metodickými návody a jejich připravenými novelami, odrazy a nejistotami měření a výpočtů, požadavky na akustické studie. 
Budou prezentovány pozitivní, ale i negativní příklady z praxe NRL pro komunální hluk. 

PřednášejícíIng. Tomáš Hellmuth,CSc.


Ing. Dana Potužníková

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
oddělení faktorů prostředí NRL pro komunální hluk,
pracoviště Ústí nad Orlicí
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášejícíIng. Tomáš Hellmuth,CSc.


Ing. Dana Potužníková

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
oddělení faktorů prostředí NRL pro komunální hluk,
pracoviště Ústí nad OrlicíKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz