PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ-NOVELA NV č. 272/2011 Sb., NOVELA METODICKEHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ - HRADEC KRÁLOVÉ

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ-NOVELA NV č. 272/2011 Sb., NOVELA METODICKEHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ - HRADEC KRÁLOVÉ
NA  SEMINÁŘI  BUDOU  ÚČASTNÍCI  SEZNÁMENI  S AUTORSKÝM  VÝKLADEM NOVELY NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 272/2011 SB., (ÚČINNOST OD SRPNA 2016) A METODICKÉHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ (ÚČINNOST OD ŘÍJNA 2016).
 
Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají problematikou hluku v komunálním prostředí,  tj.  pro  ty, kteří  hluk  měří, modelují  či  posuzují. Je určen i pro odborníky posuzující či pracující s posouzením vlivu na zdraví v rámci procesu EIA, včetně pracovníků krajských úřadů, jež budou pořizovat a pracovat s akčními plány v rámci strategického hlukového mapování ČR 2012.  
 
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Témata přednášek:
  • NOVELA NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
  • NOVELA METODICKÉHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ HEM -300-11-12-01-34064 
  • Aplikace § 77 zákona č. 258/2000 Sb. – zkušenosti, problémy, nejasnosti 

PřednášejícíIng. Tomáš Hellmuth,CSc.


Ing. Dana Potužníková

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
oddělení faktorů prostředí NRL pro komunální hluk, 
pracoviště Ústí nad Orlicí
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
PřednášejícíIng. Tomáš Hellmuth,CSc.


Ing. Dana Potužníková

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
oddělení faktorů prostředí NRL pro komunální hluk, 
pracoviště Ústí nad Orlicí


Ohlasy na seminář


"Standardně vysoká úroveň odborná i prezentační obou přednášejících + stejné hodnocení k zajištění a organizaci semináře."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Seminářem bylo rozšířené porozumění nové legislativy díky oběma přednášejícím."
Doc. RNDr. Marie Vaňková, CSc.
"Není nad autorský výklad."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"U nás asi není v oblasti legislativy nikdo odbornější."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Hodnocení pozitivní+ dobrá organizace."
Ing. Martin Stejskal
PK OSSENDORF s.r.o.
"Pozitivní hodnocení semináře."
Jiří Ševčík

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz