PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ-NOVELA NV č. 272/2011 Sb., NOVELA METODICKEHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 1. termín

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ-NOVELA NV č. 272/2011 Sb., NOVELA METODICKEHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 1. termín
NA  SEMINÁŘI  BUDOU  ÚČASTNÍCI  SEZNÁMENI  S AUTORSKÝM  VÝKLADEM NOVELY NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 272/2011 SB., (ÚČINNOST OD SRPNA 2016) A METODICKÉHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ (ÚČINNOST OD ŘÍJNA 2016).
 
Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají problematikou hluku v komunálním prostředí,  tj.  pro  ty, kteří  hluk  měří, modelují  či  posuzují. Je určen i pro odborníky posuzující či pracující s posouzením vlivu na zdraví v rámci procesu EIA, včetně pracovníků krajských úřadů, jež budou pořizovat a pracovat s akčními plány v rámci strategického hlukového mapování ČR 2012.  
 
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Témata přednášek:
  • NOVELA NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
  • NOVELA METODICKÉHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ HEM -300-11-12-01-34064 
  • Aplikace § 77 zákona č. 258/2000 Sb. – zkušenosti, problémy, nejasnosti 

PřednášejícíIng. Tomáš Hellmuth,CSc.


Ing. Dana Potužníková
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
oddělení faktorů prostředí NRL pro komunální hluk, 
pracoviště Ústí nad Orlicí
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášejícíIng. Tomáš Hellmuth,CSc.


Ing. Dana Potužníková
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
oddělení faktorů prostředí NRL pro komunální hluk, 
pracoviště Ústí nad Orlicí


Ohlasy na seminář


"Výborné!"
Martin Čermák
INSET, s.r.o.
"Hodncení pozitivní."
Jan Králíček
AKUPROJEKT s.r.o.
"Seminář dostatečně pokrýval problematiku spojenou s hlukem v komunálním prostředí a obsahoval užitečné informace využitelné v praxi, seminář splnil moje očekávání."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Vždy inspirativní a poučné."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Praxe ukazuje, že některé situace jsou neřešitelné = odpověď na dotaz neexistuje."
Ing. Pavel Skala
Správa železniční dopravní cesty, s.r.o.
"Vždy velmi přínosné fórum pro odbornou i laickou veřejnost."
Mgr. Tomáš Maňas
Kancelář veřejného ochránce práv

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz