PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ-NOVELA NV č. 272/2011 Sb., NOVELA METODICKEHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 2. termín

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ-NOVELA NV č. 272/2011 Sb., NOVELA METODICKEHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 2. termín
NA  SEMINÁŘI  BUDOU  ÚČASTNÍCI  SEZNÁMENI  S AUTORSKÝM  VÝKLADEM NOVELY NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 272/2011 SB., (ÚČINNOST OD SRPNA 2016) A METODICKÉHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ (ÚČINNOST OD ŘÍJNA 2016).
 
Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají problematikou hluku v komunálním prostředí,  tj.  pro  ty, kteří  hluk  měří, modelují  či  posuzují. Je určen i pro odborníky posuzující či pracující s posouzením vlivu na zdraví v rámci procesu EIA, včetně pracovníků krajských úřadů, jež budou pořizovat a pracovat s akčními plány v rámci strategického hlukového mapování ČR 2012.  
 
Témata přednášek:
  • NOVELA NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
  • NOVELA METODICKÉHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ HEM -300-11-12-01-34064 
  • Aplikace § 77 zákona č. 258/2000 Sb. – zkušenosti, problémy, nejasnosti 

PřednášejícíIng. Tomáš Hellmuth,CSc.


Ing. Dana Potužníková

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
oddělení faktorů prostředí NRL pro komunální hluk, 
pracoviště Ústí nad OrlicíElektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášejícíIng. Tomáš Hellmuth,CSc.


Ing. Dana Potužníková

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
oddělení faktorů prostředí NRL pro komunální hluk, 
pracoviště Ústí nad Orlicí

Ohlasy na seminář


"Velmi pěkné seznámení s NV č. 272/2011 Sb., a s připravovanou novelou metodického návodu a vysvětlení problematických pasáží."
Ing. Jana Zubinová
JK envi s.r.o.
"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Mgr. Martin Pacner
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
"Velmi dobré, spokojenost."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Přínosné, příjemné, děkuji !"
Ing. Jan Štokr
Ochrana životního prostředí, s.r.o.
"Hodnocení pozitivní."
Ing. Kateřina Hippmannová
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz