PROBLEMATIKA HLUKU ZE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVEB MODERNIZACE DRAH - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ŘEDITELSTVÍ SŽDC

PROBLEMATIKA HLUKU ZE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVEB MODERNIZACE DRAH - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ŘEDITELSTVÍ SŽDC
Zaměření: 
o stručný průřezový výklad právních předpisů k problematice hluku ze železniční dopravy, 
o vazba na stavební řád, vyjádření OOVZ v různých stupních řízení (EIA, ÚŘ, SŘ)
o zodpovězení dotazů na místě, diskuse
 
Obsah:
o Zák. č. 258/2000 Sb. (ZOVZ): § 30-34 (chráněné prostory, povinnosti provozovatelů zdrojů hluku…), § 77
o NV 272/2011 Sb.: provázanost se ZOVZ, hodnocení staré hlukové zátěže (SHZ) – vazba na určení limitu hluku, hlukové studie (homogenní úseky a jejich stanovení); prostor ne/významný z hlediska pronikání hluku zvenčí; podklady ke kolaudaci (možný vliv změny právní úpravy od stavebního povolení)
o Metodický návod MZ: velmi stručně
o Vyjádření OOVZ: požadavky na zpracování dokumentace týkající se složek životního prostředí v jednotlivých stupních přípravy stavby, proces EIA, projednávání změny PD
o další související metodické dokumenty MZ (popř. vydané ve spolupráci s jinými resorty)
 
 

PřednášejícíIng. Tomáš Hellmuth,CSc.
 


Ing. Dana Potužníková
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
oddělení faktorů prostředí NRL pro komunální hluk, 
pracoviště Ústí nad Orlicí
 
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
PřednášejícíIng. Tomáš Hellmuth,CSc.
 


Ing. Dana Potužníková
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
oddělení faktorů prostředí NRL pro komunální hluk, 
pracoviště Ústí nad Orlicí
 Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz