PROBLEMATIKA HLUKU ZE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V NÁVAZNOSTI NA AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - SEMINÁŘ NA KLÍČ - SŽDC ŘEDITELSTVÍ

PROBLEMATIKA HLUKU ZE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V NÁVAZNOSTI NA AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - SEMINÁŘ NA KLÍČ - SŽDC ŘEDITELSTVÍ
1/ Zaměření: 
o průřezový výklad právních předpisů k problematice hluku ze železniční dopravy, 
o zkušenosti z hygienické praxe,
o zodpovězení předem zaslaných dotazů, diskuse nad dotazy na místě
2/ Obsah:
o Zák. č. 258/2000 Sb. (ZOVZ): § 30-34 (chráněné prostory, povinnosti provozovatelů zdrojů hluku…), § 77, přestupky;
o NV 272/2011 Sb.: provázanost se ZOVZ, hodnocení SHZ – vazba na určení limitu hluku (homogenní úseky a jejich stanovení); prostor ne/významný z hlediska pronikání hluku zvenčí; 
o Metodický návod MZ: stávající x připravovaný: obsah, rozdíly;
o další metodické dokumenty MZ (popř. vydané ve spolupráci s jinými resorty)
 
 

PřednášejícíIng. Tomáš Hellmuth,CSc.
 


Ing. Dana Potužníková
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
oddělení faktorů prostředí NRL pro komunální hluk, 
pracoviště Ústí nad Orlicí
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
PřednášejícíIng. Tomáš Hellmuth,CSc.
 


Ing. Dana Potužníková
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
oddělení faktorů prostředí NRL pro komunální hluk, 
pracoviště Ústí nad OrlicíKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz