ROZPTYLOVÉ STUDIE A KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

ROZPTYLOVÉ STUDIE A KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ   V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ
Seminář se bude zabývat požadavky nové legislativy ochrany ovzduší na obsah rozptylových studií. Podrobně budou účastníkům představeny požadavky na zpracování rozptylových studií stanovené
v zákoně č. 201/2012 Sb.,  a ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. 
V rámci semináře bude uvedena případová studie zpracování rozptylové studie referenčním modelem SYMOS a probrány budou také příklady z praxe s používáním rozptylových studií jako podkladu pro správní rozhodování.
Prezentovány budou také revidované podíly PM10 a PM2,5 v tuhých znečišťujících látkách pro potřeby rozptylových studií.
V druhém bloku přednášek budou představeny zásady uplatňování kompenzačních opatření dle nového zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcího předpisu.
Seminář je určen:
• zpracovatelům rozptylových studií
• projektantům, architektům, zástupcům podnikatelské sféry
• pracovníkům státní správy a samosprávy

Přednášející


Ing. Kateřina Sukdolová
MŽP, vedoucí oddělení kvality ovzduší
RNDr. Josef Keder, CSc.
ČHMÚ Praha, oddělení modelování a expertíz
Ing. Pavel Machálek
ČHMÚ Praha, vedoucí oddělení emisí a zdrojů
Ing. Josef Janota

Magistrát hlavního města Prahy, vedoucí oddělení hygieny životního prostředí
Ing. Alena Kacerovská
MŽP, oddělení kvality ovzduší
Mgr. Jan Karel

ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o.
 

Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře

Přednášející


Ing. Kateřina Sukdolová
MŽP, vedoucí oddělení kvality ovzduší
RNDr. Josef Keder, CSc.
ČHMÚ Praha, oddělení modelování a expertíz
Ing. Pavel Machálek
ČHMÚ Praha, vedoucí oddělení emisí a zdrojů
Ing. Josef Janota

Magistrát hlavního města Prahy, vedoucí oddělení hygieny životního prostředí
Ing. Alena Kacerovská
MŽP, oddělení kvality ovzduší
Mgr. Jan Karel

ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o.
 
Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz