ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ
Seminář se bude zabývat změnami chystané novelizace vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, konkrétně změnami v příloze č. 15, kde jsou stanoveny obsahové náležitosti rozptylových studií, a změnami v emisních vstupech do modelování rozptylových studií a přípravy souvisejících metodických pokynů.
 
Účastníci budou seznámeni se základními typy rozptylových modelů a získají podrobnou informaci o fungování referenčních modelů SYMOS a ATEM.

Bude představen způsob výpočtu meteorologických podkladů pro tyto modely používaný na ČHMÚ. Na praktickém příkladu bude ukázána citlivost výsledků rozptylové studie na meteorologických vstupech.

Budou diskutovány nejčastější chyby, kterých se dopouštějí zpracovatelé rozptylových studií. 

V druhém bloku přednášek bude prezentováno využití programu MEFA pro stanovení produkce emisí z automobilové dopravy a na závěr budou účastníci seznámeni s novou metodikou pro výpočet přínosu výsadeb izolační zeleně v rámci rozptylových studií.
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA


Termín:
úterý 17. října 2017,
přednášky 9:00 - 14:45 hodin
Místo konání:
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
Cena:
1645,- Kč bez DPH
Přihlásit se
Přednášející a jejich přednášky:
Mgr. Vojtěch Stráník, MŽP, odbor ochrany ovzduší, odd. kvality ovzduší
ZMĚNY LEGISLATIVY + ČASTÉ CHYBY VE ZPRACOVÁNÍ RS
Mgr. Libor Cieslar, MŽP, odbor ochrany ovzduší, odd. kvality ovzduší
EMISNÍ VSTUPY + EMISNÍ FAKTORY
 
Mgr. Ondřej Vlček, ČHMÚ, ved. odd. modelování a expertiz
REERENČNÍ ROZPTYLOVÉ MODELY 
Mgr. Ondřej Vlček, Bc. Hana Škáchová, ČHMÚ
VÝZNAM VĚTRNÉ RŮŽICE

Mgr. Radek Jareš, Mgr. Jan Karel, ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELŮ, s.r.o.
MEFA + TÉMATA Z PRAXE
Mgr. Jan Karel
VYUŽITÍ NOVÉ METODIKY PRO VÝPOČET PŘÍNOSU VÝSADEB IZOLAČNÍ ZELENĚ V RÁMCI RS 
METODIKA PRO STANOVENÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ VLIVŮ STAVEBNÍ ČINNOSTI NA IMISNÍ ZATÍŽENÍ VE VZTAHU K RS

Seminář je určen:
zpracovatelům rozptylových studií
projektantům, architektům, zástupcům podnikatelské sféry 
pracovníkům státní správy a samosprávy

 
 

Přednášející


Mgr. Vojtěch Stráník
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, odd. kvality ovzduší

Mgr. Libor Cieslar
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, odd. kvality ovzduší

Mgr. Ondřej Vlček
Český hydrometeorologický ústav, vedoucí oddělení modelování a expertiz

Bc. Hana Škáchová
Český hydrometeorologický ústav, oddělení modelování a expertiz

Mgr. Radek Jareš
Ateliér ekologických modelů, s.r.o.
 
Mgr. Jan Karel
Ateliér ekologických modelů, s.r.o.

Místo konání

Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác

Vyhledat trasu z místa na seminář

Přednášející


Mgr. Vojtěch Stráník
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, odd. kvality ovzduší

Mgr. Libor Cieslar
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, odd. kvality ovzduší

Mgr. Ondřej Vlček
Český hydrometeorologický ústav, vedoucí oddělení modelování a expertiz

Bc. Hana Škáchová
Český hydrometeorologický ústav, oddělení modelování a expertiz

Mgr. Radek Jareš
Ateliér ekologických modelů, s.r.o.
 
Mgr. Jan Karel
Ateliér ekologických modelů, s.r.o.Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz