ROZPTYLOVÉ STUDIE V PRAXI A JAK NA NĚ - PRAHA

ROZPTYLOVÉ STUDIE V PRAXI A JAK NA NĚ - PRAHA
Seminář se bude zabývat rozptylovými studiemi z pohledu praktického využití (i pro rozhodování státní správy).
Budou komentovány jednotlivé postupy přípravy modelového hodnocení tak, aby se daly vyhodnotit ve vztahu ke skutečným měřením imisního zatížení.
Budou diskutovány problematické části modelového hodnocení kvality ovzduší, ve vztahu k měřením automatického imisního monitoringu a OZKO.
 
V druhém bloku přednášek bude prezentováno využití rozptylových studií pro hodnocení
zdravotních rizik z pohledu požadavků zpracovatele HRA a dále limity, doporučené hodnoty
a jejich vztah ke zdraví.
 
Následovat bude přednáška věnovaná problematice uznávání nových modelů jako referenčních pro modelování kvality ovzduší. Rozebrány budou jednotlivé aspekty – nároky na modely z pohledu zdrojového kódu, vstupních dat, nároků na výstupy atd. Bude stručně představen model AUSTAL 2000 o jehož zařazení mezi referenční modely se uvažuje.
 
V závěrečných přednáškách bude představena doporučená aplikace aktuálních metodik pro zpřesnění výpočtů emisí z automobilové dopravy - resuspenze částic a na ně vázaných látek z povrchu komunikací, stanovení skladby vozového parku v konkrétním území, emise v reálném provozu na komunikacích.
Rovněž bude prezentována příprava nových emisních faktorů pro automobilovou dopravu
a komplexní aktualizace programu MEFA. Pozornost bude věnována též stanovení emisí z provozu nesilničních vozidel a strojů.Termín:
úterý 16. října 2018,
přednášky 9:00 - 15:40 hodin
Místo konání:
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
Cena:
1645,- Kč bez DPH
Přihlásit se
Přednášející a jejich přednášky:

Mgr. Jakub Bucek, jednatel BUCEK s.r.o., Brno
  • PROBLEMATICKÉ ČÁSTI ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ
  • PROBLEMATICKÉ KAUZY TÝKAJÍCÍCH SE ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ - AKCE, KTERÉ SE ŘEŠILY V RÁMCI MŽP A BYLY ŘEŠENY S AUTORY METODIKY SYMOS A ATEM
  • INTERPRETACE VÝSLEDKŮ ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ VŮČI VEŘEJNOSTI (PŘEDEVŠÍM  PM10 DEN)
MUDr. Helena Kazmarová, ředitelka STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, Praha
  • VYUŽITÍ ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ PRO HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK - POŽADAVKY ZPRACOVATELŮ HRA.
  • LIMITY, DOPORUČENÉ HODNOTY A JEJICH VZTAH KE ZDRAVÍ
     
Mgr. Ondřej Vlček, vedoucí oddělení modelování a expertiz ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Praha
  • PROBLEMATIKA UZNÁVÁNÍ NOVÝCH MODELŮ JAKO REFERENČNÍCH PRO MODELOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ - ROZDÍLY MEZI MODELY SYMOS A AUSTAL 2000
Mgr. Jan Karel, jednatel ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELŮ, s.r.o., Praha
  • MODELOVÁNÍ EMISÍ Z DOPRAVY - APLIKACE NOVÝCH METODIK A DALŠÍ DOPORUČENÉ POSTUPY
 
Seminář je určen:
zpracovatelům rozptylových studií
projektantům, architektům, zástupcům podnikatelské sféry 
pracovníkům státní správy a samosprávy  – seminář se bude zabývat rozptylovými studiemi z pohledu praktického využití pro rozhodování státní správy.
 

Přednášející


Mgr. Jakub Bucek
BUCEK s.r.o., Brno - jednatel 

MUDr. Helena Kazmarová

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, Praha - ředitelka 

Mgr. Ondřej Vlček

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Praha - vedoucí oddělení modelování a expertiz
Mgr. Jan Karel
ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELŮ, s.r.o., Praha - jednatel 

Místo konání

Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác

Vyhledat trasu z místa na seminář

Závazná přihláška

na seminář ROZPTYLOVÉ STUDIE V PRAXI A JAK NA NĚ - PRAHA
termín konání úterý 16. října 2018,
přednášky 9:00 - 15:40 hodin


Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi uvedené emaily a to včetně podkladů pro platbu.
Povinné údaje pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou. Přesně tak, jak je vyplníte, budou uvedeny na daňovém dokladu.

Účastník:
Fakturační údaje:
Kontaktní údaje vyplňujte pouze v případě, že se liší od kontaktů přihlášeného účastníka.
Objednané služby:
1645,- Kč bez DPH (1990,- Kč vč. DPH)
Hotově na místě Převodem z účtu
Chcete dostávat informace o budoucích přednáškách mailem?
Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze přihlášku pouze písemně nebo elektronicky a to do 09.10.2018. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nelze vrátit a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné.
Souhlasím se storno podmínkami:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s použitím osobních údajů společností UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.
Pamatovat registrační (fakturační) údaje

Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte do 30 minut na zadaný email.
V opačném případě nás prosím kontaktujte na emailu info@uzitecneseminare.cz nebo telefonu +420 733 105 655.

Přednášející


Mgr. Jakub Bucek
BUCEK s.r.o., Brno - jednatel 

MUDr. Helena Kazmarová

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, Praha - ředitelka 

Mgr. Ondřej Vlček

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Praha - vedoucí oddělení modelování a expertiz
Mgr. Jan Karel
ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELŮ, s.r.o., Praha - jednatel 
Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz