ROZPTYLOVÉ STUDIE V PRAXI A JAK NA NĚ - PRAHA

ROZPTYLOVÉ STUDIE V PRAXI A JAK NA NĚ - PRAHA
Seminář se bude zabývat rozptylovými studiemi z pohledu praktického využití (i pro rozhodování státní správy).
Budou komentovány jednotlivé postupy přípravy modelového hodnocení tak, aby se daly vyhodnotit ve vztahu ke skutečným měřením imisního zatížení.
Budou diskutovány problematické části modelového hodnocení kvality ovzduší, ve vztahu k měřením automatického imisního monitoringu a OZKO.
 
V druhém bloku přednášek bude prezentováno využití rozptylových studií pro hodnocení
zdravotních rizik z pohledu požadavků zpracovatele HRA a dále limity, doporučené hodnoty
a jejich vztah ke zdraví.
 
Následovat bude přednáška věnovaná problematice uznávání nových modelů jako referenčních pro modelování kvality ovzduší. Rozebrány budou jednotlivé aspekty – nároky na modely z pohledu zdrojového kódu, vstupních dat, nároků na výstupy atd. Bude stručně představen model AUSTAL 2000 o jehož zařazení mezi referenční modely se uvažuje.
 
V závěrečných přednáškách bude představena doporučená aplikace aktuálních metodik pro zpřesnění výpočtů emisí z automobilové dopravy - resuspenze částic a na ně vázaných látek z povrchu komunikací, stanovení skladby vozového parku v konkrétním území, emise v reálném provozu na komunikacích.
Rovněž bude prezentována příprava nových emisních faktorů pro automobilovou dopravu
a komplexní aktualizace programu MEFA. Pozornost bude věnována též stanovení emisí z provozu nesilničních vozidel a strojů.


JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Přednášející a jejich přednášky:

Mgr. Jakub Bucek, jednatel BUCEK s.r.o., Brno
  • PROBLEMATICKÉ ČÁSTI ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ
  • PROBLEMATICKÉ KAUZY TÝKAJÍCÍCH SE ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ - AKCE, KTERÉ SE ŘEŠILY V RÁMCI MŽP A BYLY ŘEŠENY S AUTORY METODIKY SYMOS A ATEM
  • INTERPRETACE VÝSLEDKŮ ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ VŮČI VEŘEJNOSTI (PŘEDEVŠÍM  PM10 DEN)
MUDr. Helena Kazmarová, ředitelka STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, Praha
  • VYUŽITÍ ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ PRO HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK - POŽADAVKY ZPRACOVATELŮ HRA.
  • LIMITY, DOPORUČENÉ HODNOTY A JEJICH VZTAH KE ZDRAVÍ
     
Mgr. Ondřej Vlček, vedoucí oddělení modelování a expertiz ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Praha
  • PROBLEMATIKA UZNÁVÁNÍ NOVÝCH MODELŮ JAKO REFERENČNÍCH PRO MODELOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ - ROZDÍLY MEZI MODELY SYMOS A AUSTAL 2000
Mgr. Jan Karel, jednatel ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELŮ, s.r.o., Praha
  • MODELOVÁNÍ EMISÍ Z DOPRAVY - APLIKACE NOVÝCH METODIK A DALŠÍ DOPORUČENÉ POSTUPY
 
Seminář je určen:
zpracovatelům rozptylových studií
projektantům, architektům, zástupcům podnikatelské sféry 
pracovníkům státní správy a samosprávy  – seminář se bude zabývat rozptylovými studiemi z pohledu praktického využití pro rozhodování státní správy.
 

Přednášející


Mgr. Jakub Bucek
BUCEK s.r.o., Brno - jednatel 

MUDr. Helena Kazmarová

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, Praha - ředitelka 

Mgr. Ondřej Vlček

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Praha - vedoucí oddělení modelování a expertiz
Mgr. Jan Karel
ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELŮ, s.r.o., Praha - jednatel 

Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
Přednášející


Mgr. Jakub Bucek
BUCEK s.r.o., Brno - jednatel 

MUDr. Helena Kazmarová

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, Praha - ředitelka 

Mgr. Ondřej Vlček

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Praha - vedoucí oddělení modelování a expertiz
Mgr. Jan Karel
ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELŮ, s.r.o., Praha - jednatel Ohlasy na seminář


"Odborně a tématicky velmi dobrý seminář. Praktické zkušenosti, nové trendy, atraktivní prezentace. Moc děkuji.

Výborná organizace semináře. Odborně velmi přínosné informace. Velmi důležité pro jednotný přístup modelování emisí, aplikovatelnost nových metodik.

Velice kvalitní a aktuální seminář. Nový a praktický pohled na výsledky RS a vlivy na zdraví. Zpracovatelé znají problematiku nejen teoreticky, ale hlavně prakticky a do detailu. Nadstandardní péče o účastníky semináře.

Seminář užitečný pro praxi, hodnotím velmi kladně a jsem ráda za účast. 

"
Nezveřejněno, ale je k dispozici

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz