ROZPTYLOVÉ STUDIE V ROCE 2019 - PRAHA

ROZPTYLOVÉ STUDIE V ROCE 2019 - PRAHA
Seminář se bude zabývat rozptylovými studiemi jak z pohledu aktuální legislativy, tak i praktického zpracování a využití.
 
V úvodu budou představeny dopady novelizací z roku 2017 na proces posuzování vlivů životního prostředí a celkový aktuální legislativní rámec, který musí posuzující instituce dodržovat.
 
Další přednáška bude obsahovat ukázky několika typů problematických záměrů, aspekty, na které se Odbor ochrany ovzduší MŽP zaměřuje při jejich hodnocení a možné přístupy s ohledem na pravidla daná legislativou.
Problematice správného výběru emisních faktorů do rozptylových studií se bude věnovat přednáška, kde budou prezentovány aktuální požadavky legislativy na vyčíslování emisí znečišťujících látek. Budou představeny možnosti využití emisních faktorů k výpočtu emisí znečišťujících látek a aktuální sdělení k emisním faktorům vydané ve Věstníku MŽP.

V přednášce ČHMÚ budou představeny navrhované změny v aktualizaci Metodického pokynu
pro zpracování RS, jejich zdůvodnění, vliv na kvalitu RS a dopad na zpracovatele.
V závěrečných přednáškách budou prezentovány nové praktické zkušenosti s výpočty rozptylových studií.

Rovněž bude představena komplexní aktualizace programu MEFA pro výpočet emisí z automobilové dopravy. Budou shrnuty nově zapracované výpočetní metodiky, budou vysvětleny rozdíly oproti předchozí verzi a také bude prezentován postup práce s uživatelským rozhraním programu.

Termín:
čtvrtek 24. října 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Místo konání:
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
Cena:
2099 Kč bez DPH
Přihlásit se
Přednášející a jejich přednášky:
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ing. Petr Slezák – vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA a zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA) PO NOVELIZACÍCH V ROCE 2017

Mgr. Vojtěch Stráník - odbor ochrany ovzduší, odd. kvality ovzduší
POSUZOVÁNÍ PROBLEMATICKÝCH ZÁMĚRŮ Z POHLEDU ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ 

Mgr. Libor Cieslar - odbor ochrany ovzduší, odd. technologických zdrojů
PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO VÝBĚRU EMISNÍCH FAKTORŮ DO RS 

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Praha
Mgr. Ondřej Vlček - vedoucí oddělení modelování a expertiz
AKTUALIZACE METODICKÉHO POKYNU KE ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ
 
BUCEK s.r.o., Brno
Mgr. Jakub Bucek - jednatel 
NOVÉ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S VÝPOČTY ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ 
 
ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELŮ, s.r.o., Praha
Mgr. Jan Karel - jednatel
MODELOVÁNÍ EMISÍ Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY - AKTUALIZACE MODELU MEFA 

Přednášející


MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Petr Slezák – vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA a zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Mgr. Vojtěch Stráník - odbor ochrany ovzduší, odd. kvality ovzduší

Mgr. Libor Cieslar - odbor ochrany ovzduší, odd. technologických zdrojů
 

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Praha
Mgr. Ondřej Vlček - vedoucí oddělení modelování a expertiz

 
BUCEK s.r.o., Brno
Mgr. Jakub Bucek - jednatel 

 
ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELŮ, s.r.o., Praha
Mgr. Jan Karel - jednatel

Místo konání

Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác

Vyhledat trasu z místa na seminář

Závazná přihláška

na seminář ROZPTYLOVÉ STUDIE V ROCE 2019 - PRAHA
termín konání čtvrtek 24. října 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin


Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi uvedené emaily a to včetně podkladů pro platbu.
Povinné údaje pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou. Přesně tak, jak je vyplníte, budou uvedeny na daňovém dokladu.

Účastník:
Fakturační údaje:
Kontaktní údaje vyplňujte pouze v případě, že se liší od kontaktů přihlášeného účastníka.
Objednané služby:
2099 Kč bez DPH (2539,79 Kč vč. DPH)
Převodem z účtu nejpozději týden před konáním semináře
Chcete dostávat informace o budoucích přednáškách mailem?
Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze přihlášku pouze písemně nebo elektronicky a to do 17.10.2019. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nelze vrátit a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné.
Souhlasím se storno podmínkami:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s použitím osobních údajů společností UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.
Pamatovat registrační (fakturační) údaje

Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte do 30 minut na zadaný email.
V opačném případě nás prosím kontaktujte na emailu info@uzitecneseminare.cz nebo telefonu +420 733 105 655.

Přednášející


MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Petr Slezák – vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA a zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Mgr. Vojtěch Stráník - odbor ochrany ovzduší, odd. kvality ovzduší

Mgr. Libor Cieslar - odbor ochrany ovzduší, odd. technologických zdrojů
 

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Praha
Mgr. Ondřej Vlček - vedoucí oddělení modelování a expertiz

 
BUCEK s.r.o., Brno
Mgr. Jakub Bucek - jednatel 

 
ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELŮ, s.r.o., Praha
Mgr. Jan Karel - jednatelKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz