ROZPTYLOVÉ STUDIE V ROCE 2019 - PRAHA

ROZPTYLOVÉ STUDIE V ROCE 2019 - PRAHA
Seminář se bude zabývat rozptylovými studiemi jak z pohledu aktuální legislativy, tak i praktického zpracování a využití.
 
V úvodu budou představeny dopady novelizací z roku 2017 na proces posuzování vlivů životního prostředí a celkový aktuální legislativní rámec, který musí posuzující instituce dodržovat.
 
Další přednáška bude obsahovat ukázky několika typů problematických záměrů, aspekty, na které se Odbor ochrany ovzduší MŽP zaměřuje při jejich hodnocení a možné přístupy s ohledem na pravidla daná legislativou.
Problematice správného výběru emisních faktorů do rozptylových studií se bude věnovat přednáška, kde budou prezentovány aktuální požadavky legislativy na vyčíslování emisí znečišťujících látek. Budou představeny možnosti využití emisních faktorů k výpočtu emisí znečišťujících látek a aktuální sdělení k emisním faktorům vydané ve Věstníku MŽP.

V přednášce ČHMÚ budou představeny navrhované změny v aktualizaci Metodického pokynu
pro zpracování RS, jejich zdůvodnění, vliv na kvalitu RS a dopad na zpracovatele.
V závěrečných přednáškách budou prezentovány nové praktické zkušenosti s výpočty rozptylových studií.

Rovněž bude představena komplexní aktualizace programu MEFA pro výpočet emisí z automobilové dopravy. Budou shrnuty nově zapracované výpočetní metodiky, budou vysvětleny rozdíly oproti předchozí verzi a také bude prezentován postup práce s uživatelským rozhraním programu.
Přednášející a jejich přednášky:
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ing. Petr Slezák – vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA a zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA) PO NOVELIZACÍCH V ROCE 2017

Mgr. Vojtěch Stráník - odbor ochrany ovzduší, odd. kvality ovzduší
POSUZOVÁNÍ PROBLEMATICKÝCH ZÁMĚRŮ Z POHLEDU ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ 

Mgr. Libor Cieslar - odbor ochrany ovzduší, odd. technologických zdrojů
PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO VÝBĚRU EMISNÍCH FAKTORŮ DO RS 

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Praha
Mgr. Ondřej Vlček - vedoucí oddělení modelování a expertiz
AKTUALIZACE METODICKÉHO POKYNU KE ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ
 
BUCEK s.r.o., Brno
Mgr. Jakub Bucek - jednatel 
NOVÉ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S VÝPOČTY ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ 
 
ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELŮ, s.r.o., Praha
Mgr. Jan Karel - jednatel
MODELOVÁNÍ EMISÍ Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY - AKTUALIZACE MODELU MEFA 

Přednášející


MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Petr Slezák – vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA a zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Mgr. Vojtěch Stráník - odbor ochrany ovzduší, odd. kvality ovzduší

Mgr. Libor Cieslar - odbor ochrany ovzduší, odd. technologických zdrojů
 

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Praha
Mgr. Ondřej Vlček - vedoucí oddělení modelování a expertiz

 
BUCEK s.r.o., Brno
Mgr. Jakub Bucek - jednatel 

 
ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELŮ, s.r.o., Praha
Mgr. Jan Karel - jednatel
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře

Přednášející


MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ing. Petr Slezák – vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA a zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Mgr. Vojtěch Stráník - odbor ochrany ovzduší, odd. kvality ovzduší

Mgr. Libor Cieslar - odbor ochrany ovzduší, odd. technologických zdrojů
 

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Praha
Mgr. Ondřej Vlček - vedoucí oddělení modelování a expertiz

 
BUCEK s.r.o., Brno
Mgr. Jakub Bucek - jednatel 

 
ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELŮ, s.r.o., Praha
Mgr. Jan Karel - jednatel


Ohlasy na seminář


"Přínosný seminář!

Děkujeme, vše bylo řečeno.

Letos velmi přínosný seminář.

Užitečná témata, výborná organizace.

Seminář byl super."
Nezveřejněno, ale je k dispozici

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz