STAVEBNÍ ZÁKON - SOUČASNOST A BUDOUCNOST POSUZOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

STAVEBNÍ ZÁKON - SOUČASNOST A BUDOUCNOST POSUZOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ
V SOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHÁ LEGISLATIVNÍ PROCES K NÁVRHU ZCELA NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA.NAVRHOVANÝ ZÁKON A ZPŮSOB JEHO VZNIKU JE VELMI MEDIÁLNĚ SLEDOVÁN A MNOHDY I KRITIZOVÁN. 
CO KONKRÉTNĚ PŘINÁŠÍ?
CO NOVÉHO ČEKÁ STAVEBNÍKY A STAVEBNÍ ÚŘADY?
V KTERÝCH PŘÍPADECH JDE O ZCELA NOVÉ POJETÍ A ZCELA ZÁSADNÍ ZMĚNY OPROTI SOUČASNĚ PLATNÉMU STAVEBNÍMU ZÁKONU, A KDY JDE POUZE O DÍLČÍ ZMĚNY? 

ODPOVĚDÍM NA TYTO A DALŠÍ OTÁZKY JE VĚNOVÁN NÁŠ SEMINÁŘ.

!!JE POŽÁDÁNO O AKREDITACI SEMINÁŘE PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!  

Seminář je určen: 
všem účastníkům procesu povolování a realizace (provádění) stavební činnosti, především pracovníkům obecných, speciálních a jiných stavebních úřadů všech stupňů, rovněž pracovníkům investičních útvarů, inženýrských
a projektových kanceláří, dále autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem). 

Termín:
úterý 9. června 2020,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
Místo konání:
Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové
Cena:
2035 Kč bez DPH
Přihlásit se
Témata přednášek:

-       VYBRANÉ ČÁSTI NAVRHOVANÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEJICH SROVNÁNÍ SE SOUČASNOU ÚPRAVOU
- POJMY STAVBA, DROBNÁ STAVBA, JEDNODUCHÁ STAVBA, VYHRAZENÁ STAVBA, VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
- OCHRANA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ, VÁŽENÍ ZÁJMŮ, SPOLUPRÁCE DOTČENÝCH ORGÁNŮ
- ORGANIZACE STAVEBNÍCH ÚŘADŮ, NEJVYŠŠÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, JINÉ STAVEBNÍ ÚŘADY
- DIGITÁLNÍ SLUŽBY 
- POŽADAVKY NA VÝSTAVBU (ÚZEMNÍ POŽADAVKY, POŽADAVKY NA UMISŤOVÁNÍ STAVEB, TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY)
- VYBRANÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ (PROJEKTOVÁ ČINNOST, ODBORNÉ VEDENÍ PROVÁDĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB, DOZOR PROJEKTANTA NAD SOULADEM PROVÁDĚNÉ STAVBY S PŘÍSLUŠNOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ) 
POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ (ÚKONY PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ, NÁLEŽITOSTI NÁVRHU, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ A JEJICH VYJÁDŘENÍ, PŘIPOMÍNKY VEŘEJNOSTI, POSUZOVÁNÍ NÁVRHU)
- POVOLENÍ, ZRYCHLENÉ POVOLENÍ, RÁMCOVÉ POVOLENÍ, AUTOMATICKÉ POVOLENÍ (LHŮTA PRO JEHO VYDÁNÍ A PLATNOST POVOLENÍ, ZMĚNA A ZRUŠENÍ POVOLENÍ)
- ZVLÁŠTNÍ POSTUPY U ZÁMĚRU EIA A ZÁMĚRU S INTEGROVANÝM POVOLENÍM
- DALŠÍ VYBRANÉ INSTITUTY NÁVRHU NOVÉHO ZÁKONA (POVOLOVÁNÍ NESTAVEBNÍHO ZÁMĚRU, KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ, ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ) 
- AKTUÁLNÍ JUDIKATURA SPRÁVNÍCH SOUDŮ
 

Přednášející


Mgr. Jana Machačková
Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – zástupkyně ředitelky odboru, má za sebou bohatou publikační činnost v odborných časopisech a publikacích a je zkušební komisařkou
pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování

JUDr. Vladimíra Sedláčková
dlouholetá ředitelka Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, lektorka a zkušební komisařka pro zvláštní odbornou způsobilost na úseku územního rozhodování, stavebního řádu
a vyvlastnění, členka České společnosti pro stavební právo. 

Místo konání

Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

Vyhledat trasu z místa na seminář

Závazná přihláška

na seminář STAVEBNÍ ZÁKON - SOUČASNOST A BUDOUCNOST POSUZOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ
termín konání úterý 9. června 2020,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin


Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi uvedené emaily a to včetně podkladů pro platbu.
Povinné údaje pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou. Přesně tak, jak je vyplníte, budou uvedeny na daňovém dokladu.

Účastník:
Zaškrtnutím potvrďte, zda je objednávající organizací z územně samosprávného celku veřejné správy. Pokud ne, nechte prázdné.
Fakturační údaje:
Kontaktní údaje vyplňujte pouze v případě, že se liší od kontaktů přihlášeného účastníka.
Objednané služby:
2035 Kč bez DPH (2462,35 Kč vč. DPH)
105 Kč bez DPH (127,05 Kč vč. DPH)
Převodem z účtu nejpozději týden před konáním semináře
Chcete dostávat informace o budoucích přednáškách mailem?
Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze přihlášku pouze písemně nebo elektronicky a to do 02.06.2020. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nelze vrátit a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné.
Souhlasím se storno podmínkami:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s použitím osobních údajů společností UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.
Pamatovat registrační (fakturační) údaje

Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte do 30 minut na zadaný email.
V opačném případě nás prosím kontaktujte na emailu info@uzitecneseminare.cz nebo telefonu +420 733 105 655.

Přednášející


Mgr. Jana Machačková
Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – zástupkyně ředitelky odboru, má za sebou bohatou publikační činnost v odborných časopisech a publikacích a je zkušební komisařkou
pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování

JUDr. Vladimíra Sedláčková
dlouholetá ředitelka Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, lektorka a zkušební komisařka pro zvláštní odbornou způsobilost na úseku územního rozhodování, stavebního řádu
a vyvlastnění, členka České společnosti pro stavební právo. Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz