STAVEBNÍ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

STAVEBNÍ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY NA ÚSEKU  ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
Seminář je zaměřen na výklad problematiky využití jednotlivých forem umisťování stavebních záměrů, problematiku jejich povolování, užívání a odstraňování s důrazem na změny v souvislosti s novelou stavebního zákona účinnou od 1. 1. 2013.
Obsahem semináře jsou také změny v prováděcích vyhláškách ke stavebnímu zákonu, k jejichž novelizaci došlo v souvislosti s novelou stavebního zákona.
Výklad změn a jejich dopadů získáte"z první ruky" přímo od autorů právních předpisů.

Seminář je určen: všem účastníkům procesu povolování a realizace (provádění) stavební činnosti, především pracovníkům investičních útvarů, inženýrských a projektových kanceláří, dále autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem) a rovněž pracovníkům stavebních úřadů všech stupňů.

Přednášející


Mgr. Jana Machačková
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

JUDr. Vladimíra Sedláčková

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
Přednášející


Mgr. Jana Machačková
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

JUDr. Vladimíra Sedláčková

Ministerstvo pro místní rozvoj ČRKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz