STAVEBNÍ ZÁKON A ZÁKON EIA PRAHA

STAVEBNÍ ZÁKON A ZÁKON EIA PRAHA
SEMINÁŘ JE ZAMĚŘEN NA PROBLEMATIKU VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH FOREM UMISŤOVÁNÍ STAVEBNÍCH ZÁMĚRŮ, PROBLEMATIKU JEJICH POVOLOVÁNÍ, UŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ S DŮRAZEM NA ZMĚNY, KTERÉ PŘINESLA NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A NOVELA ZÁKONA Č. 100/2001 SB., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA), S ÚČINNOSTÍ OD 1. LEDNA 2015.

!! SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ PRO ÚŘEDNÍKY VEŘEJNÉ SPRÁVY !!

 Seminář je určen: 
všem účastníkům procesu povolování a realizace (provádění) stavební činnosti, především pracovníkům investičních útvarů, inženýrských a projektových kanceláří, dále autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem) a rovněž pracovníkům stavebních úřadů všech stupňů.

Přednášející


Mgr. Jana Machačková
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

JUDr. Vladimíra Sedláčková
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
Přednášející


Mgr. Jana Machačková
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

JUDr. Vladimíra Sedláčková
Ministerstvo pro místní rozvoj ČRKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz