SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 1. TERMÍN

SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 1. TERMÍN
Účelem semináře je komplexně provést účastníky základními povinnostmi ve vztahu k nebezpečným odpadům. 

VÝKLAD ZÍSKÁTE PŘÍMO OD SPOLUAUTORKY PRÁVNÍHO PŘEDPISU PANÍ ING. GABRIELY BULKOVÉ Z MŽP.
 
Seminář bude věnovaný splnění zákonné povinnosti ohlášení přepravy nebezpečného odpadu na území ČR v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.
Cílem je seznámit účastníky s novým modulem ISPOP - Systémem evidence přepravy nebezpečného odpadu (SEPNO). Budou vysvětleny povinnosti jednotlivých účastníků přepravy. Prakticky bude představena práce s jednotlivými záložkami v systému a splnění ohlašovací povinnosti. Dále budou vysvětleny procesy a funkce v SEPNO. Účastníci se naučí přihlásit do systému, ovládat ho, ohlásit, opravit, potvrdit nebo i stornovat přepravu a vytisknout ohlašovací list. Budou probrány zákonné lhůty, vazba na evidenci odpadů a kontroly MŽP. Rovněž budou zdůrazněny nejčastější problémy a úskalí ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.
 
V druhé části semináře bude vysvětlen princip zařazování odpadů podle druhů a kategorií v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. Bude prezentován způsob označování prostředků pro soustřeďování nebezpečných odpadů v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Dále bude představen informační systém pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (HNVO).

Seminář je určen pro: 
původce odpadů 
provozovatele zařízení k nakládání s odpady
podnikové ekology, odpadové hospodáře
poradce v oblasti životního prostředí
pracovníky orgánů státní správy a samosprávy
 
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Přednášky:
I.      ÚVOD, DŮVOD ZAVEDENÍ SEPNO
II.     LEGISLATIVNÍ NASTAVENÍ SEPNO, SDĚLENÍ MŽP
III. SEPNO, JAK OHLÁSIT PŘEPRAVU
IV. SUBJEKT A UŽIVATELÉ SEPNO, JEJICH ROLE, ZMOCNĚNÍ
V. HLAVNÍ MENU V SEPNO
VI. OHLÁŠENÍ PŘEPRAVY
VII. ODESÍLATEL (TYPY ODESÍLATELŮ), PŘÍJEMCE, DOPRAVCE
VIII. KONTROLY V SYSTÉMU
IX. POTVRZENÍ PŘEPRAVY
X. OPRAVA PŘEPRAVY
XI. ZRUŠENÍ PŘEPRAVY
XII. STORNO PŘEPRAVY
XIII. TISK OHLAŠOVACÍHO LISTU
XIV. STATISTICKÉ PŘEHLEDY
XV. ZAŘAZOVÁNÍ ODPADŮ PODLE DRUHŮ A KATEGORIÍ
XVI. OZNAČOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ PRO SOUSTŘEĎOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
XVII. SYSTÉM HNVO
XVIII. DISKUZE

PřednášejícíIng. Gabriela Bulková
Ministerský rada
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, oddělení koncepcí a technologií
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášejícíIng. Gabriela Bulková
Ministerský rada
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, oddělení koncepcí a technologií


Ohlasy na seminář


"Perfektní seminář, 100% užitečný.

Seminář byl užitečný, některé informace jsem neznal - nevěděl, s odbornou úrovní jsem spokojen, přednášející má velký přehled.

Odborně i organizačně na úrovni."
Nezveřejněno, ale je k dispozici

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz