UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - HRADEC KRÁLOVÉ

UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - HRADEC KRÁLOVÉ
PODTITUL:
NOVÉ FORMY POVOLENÍ A ZMĚNY STÁVAJÍCÍCH
OBECNÁ ÚPRAVA PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA
SPECIÁLNÍ ÚPRAVA PODLE ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PODLE ZÁKONA O URYCHLENÍ VÝSTAVBY 

Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přinesla velká novela stavebního zákona při rozhodování o umístění a povolení staveb.

Novelizace se dotýká především změn ve výkonu veřejné správy (změna příslušnosti stavebních úřadů), vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo do společného řízení, změny koncepce v uvádění staveb do užívání. 

Seminář se zaměří též na speciální úpravu povolování vybrané energetické infrastruktury podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, zejména na její poslední novelu provedenou zákonem č. 169/2018 Sb. (změny zákona č. 416/2009 Sb., nabyly účinnosti 31. srpna 2018, změny stavebního zákona nabyly účinnosti 1. září 2018).

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!

Seminář je určen: 
všem účastníkům procesu povolování a realizace (provádění) stavební činnosti, především pracovníkům obecných, speciálních a jiných stavebních úřadů všech stupňů, rovněž pracovníkům investičních útvarů, inženýrských a projektových kanceláří, dále autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem).
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

JUDr. Vladimíra Sedláčková a Mgr. Jana Machačková 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor stavebního řádu

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:
 • ZMĚNY VE VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY U OBECNÝCH, SPECIÁLNÍCH A JINÝCH STAVEBNÍCH ÚŘADŮ
 • NOVÉ POJETÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
 • ZMĚNY V ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ
 • VEDENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ JAKO NAVAZUJÍCÍHO ŘÍZENÍ
 • ZMĚNY U DALŠÍCH FOREM UMISŤOVÁNÍ (ÚZEMNÍ SOUHLAS, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA)
 • ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
 • ZMĚNY U STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
 • ZMĚNY V OHLAŠOVÁNÍ STAVEB
 • ZMĚNY U KOLAUDOVÁNÍ STAVEB, NÁVRAT KE KOLAUDAČNÍMU ŘÍZENÍ A ROZHODNUTÍ
 • SPECIÁLNÍ ÚPRAVA POSTUPŮ U VYBRANÉ ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY PODLE ZÁKONA O URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ, VODNÍ A ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY A INFRASTRUKTURY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ - SE SOUSTŘEDĚNÍM NA POSLEDNÍ ZMĚNY V PŘÍSLUŠNOSTI ROZHODOVAT O UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB, ZAVEDENÍ MEZITÍMNÍHO ROZHODNUTÍ V RÁMCI ŘÍZENÍ O VYVLASTNĚNÍ URČITÝCH STAVEB, DALŠÍCH ODLIŠNOSTÍ PŘI POVOLOVÁNÍ INFRASTRUKTURY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ, ROZŠÍŘENÍ FIKCE SOUHLASU DOTČENÉHO ORGÁNU
 • INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉ REKODIFIKACI VEŘEJNÉHO STAVEBNÍHO PRÁVA
 

Přednášející


JUDr. Vladimíra Sedláčková
Odbor stavebního řádu - ředitelka
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Mgr. Jana Machačková
Odbor stavebního řádu - zástupkyně ředitelky odboru
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášející


JUDr. Vladimíra Sedláčková
Odbor stavebního řádu - ředitelka
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Mgr. Jana Machačková
Odbor stavebního řádu - zástupkyně ředitelky odboru
Ministerstvo pro místní rozvoj ČRKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz