UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - PRAHA

UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - PRAHA
PODTITUL:
NOVÉ FORMY POVOLENÍ A ZMĚNY STÁVAJÍCÍCH
OBECNÁ ÚPRAVA PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA
SPECIÁLNÍ ÚPRAVA PODLE ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PODLE ZÁKONA O URYCHLENÍ VÝSTAVBY 

Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přinesla velká novela stavebního zákona při rozhodování o umístění a povolení staveb.

Novelizace se dotýká především změn ve výkonu veřejné správy (změna příslušnosti stavebních úřadů), vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo do společného řízení, změny koncepce v uvádění staveb do užívání. 

Seminář se zaměří též na speciální úpravu povolování vybrané energetické infrastruktury podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, zejména na její poslední novelu provedenou zákonem č. 169/2018 Sb. (změny zákona č. 416/2009 Sb., nabyly účinnosti 31. srpna 2018, změny stavebního zákona nabyly účinnosti 1. září 2018).

!!JE POŽÁDÁNO O AKREDITACI SEMINÁŘE PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!

Seminář je určen: 
všem účastníkům procesu povolování a realizace (provádění) stavební činnosti, především pracovníkům obecných, speciálních a jiných stavebních úřadů všech stupňů, rovněž pracovníkům investičních útvarů, inženýrských a projektových kanceláří, dále autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem).

Termín:
čtvrtek 29. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
Místo konání:
Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác
Cena:
1678,- Kč bez DPH
Přihlásit se
JUDr. Vladimíra Sedláčková a Mgr. Jana Machačková 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor stavebního řádu

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:
 • ZMĚNY VE VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY U OBECNÝCH, SPECIÁLNÍCH A JINÝCH STAVEBNÍCH ÚŘADŮ
 • NOVÉ POJETÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
 • ZMĚNY V ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ
 • VEDENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ JAKO NAVAZUJÍCÍHO ŘÍZENÍ
 • ZMĚNY U DALŠÍCH FOREM UMISŤOVÁNÍ (ÚZEMNÍ SOUHLAS, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA)
 • ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
 • ZMĚNY U STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
 • ZMĚNY V OHLAŠOVÁNÍ STAVEB
 • ZMĚNY U KOLAUDOVÁNÍ STAVEB, NÁVRAT KE KOLAUDAČNÍMU ŘÍZENÍ A ROZHODNUTÍ
 • SPECIÁLNÍ ÚPRAVA POSTUPŮ U VYBRANÉ ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY PODLE ZÁKONA O URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ, VODNÍ A ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY A INFRASTRUKTURY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ - SE SOUSTŘEDĚNÍM NA POSLEDNÍ ZMĚNY V PŘÍSLUŠNOSTI ROZHODOVAT O UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB, ZAVEDENÍ MEZITÍMNÍHO ROZHODNUTÍ V RÁMCI ŘÍZENÍ O VYVLASTNĚNÍ URČITÝCH STAVEB, DALŠÍCH ODLIŠNOSTÍ PŘI POVOLOVÁNÍ INFRASTRUKTURY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ, ROZŠÍŘENÍ FIKCE SOUHLASU DOTČENÉHO ORGÁNU
 • INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉ REKODIFIKACI VEŘEJNÉHO STAVEBNÍHO PRÁVA
 

Přednášející


JUDr. Vladimíra Sedláčková
Odbor stavebního řádu - ředitelka
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Mgr. Jana Machačková
Odbor stavebního řádu - zástupkyně ředitelky odboru
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Místo konání

Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác

Vyhledat trasu z místa na seminář

Závazná přihláška

na seminář UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - PRAHA
termín konání čtvrtek 29. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin


Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi uvedené emaily a to včetně podkladů pro platbu.
Povinné údaje pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou. Přesně tak, jak je vyplníte, budou uvedeny na daňovém dokladu.

Účastník:
Zaškrtnutím potvrďte, zda je objednávající organizací z územně samosprávného celku veřejné správy. Pokud ne, nechte prázdné.
Fakturační údaje:
Kontaktní údaje vyplňujte pouze v případě, že se liší od kontaktů přihlášeného účastníka.
Objednané služby:
1678,- Kč bez DPH (2030,- Kč vč. DPH)
Hotově na místě Převodem z účtu
Chcete dostávat informace o budoucích přednáškách mailem?
Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze přihlášku pouze písemně nebo elektronicky a to do 22.11.2018. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nelze vrátit a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné.
Souhlasím se storno podmínkami:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s použitím osobních údajů společností UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.
Pamatovat registrační (fakturační) údaje

Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte do 30 minut na zadaný email.
V opačném případě nás prosím kontaktujte na emailu info@uzitecneseminare.cz nebo telefonu +420 733 105 655.

Přednášející


JUDr. Vladimíra Sedláčková
Odbor stavebního řádu - ředitelka
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Mgr. Jana Machačková
Odbor stavebního řádu - zástupkyně ředitelky odboru
Ministerstvo pro místní rozvoj ČRKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz