ÚVOD DO VODNÍHO PRÁVA I. ČÁST

ÚVOD DO VODNÍHO PRÁVA I. ČÁST
Účelem semináře je vyložit zejména začínajícím pracovníkům ve vodním hospodářství základní souvislosti vodního práva. Vítáni jsou však i zkušenější kolegové.
Pozornost bude věnována základním předpisů vodního práva, tj. vodnímu zákonu a zákonu o vodovodech a kanalizacích. 
 
Z důvodu rozsahu dané materie je seminář rozdělen do dvou bloků. Pro ucelenost výkladu dané problematiky doporučujeme navštívit oba bloky, je však možné se zúčastnit pouze jedné části.

V první části Vás provedeme základními principy vodního práva a jeho vztah k jiným oborům a vysvětlíme si základní instituty a souvislosti práva ve vodním hospodářství. Zásady vodoprávního řízení a jednotlivé povolovací procesy si poté projdeme ve druhém bloku. 
 
Pozornost bude v obou blocích věnována jak ustanovením vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, tak souvisejícím ustanovením zejména správního řádu, stavebního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny. Zohledněny budou související judikatura a praktické příklady z vodohospodářské praxe.

! SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ PRO ÚŘEDNÍKY VEŘEJNÉ SPRÁVY !
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Témata přednášek:
ZÁKLADNÍ ZÁSADY VODNÍHO PRÁVA A JEHO SOUVISLOSTI
PROBLEMATIKA VODOVODŮ A KANALIZACÍ
OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ A VODNÍCH DĚL   
PRÁVNÍ ÚPRAVA RYBNÍKÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
OCHRANA PŘED POVODNĚMI
ÚPLATY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ 
 
Seminář je určen pro: 
vodoprávní úřady
Českou inspekci životního prostředí
vodárenské společnosti 
správce vodních toků a povodí
vodohospodáře
podnikové ekology
pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí
dotčené orgány státní správy
 

Přednášející
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství


Mgr. Veronika 
Vytejčková
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní
 
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
Přednášející
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství


Mgr. Veronika 
Vytejčková
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní
 Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz