ÚVOD DO VODNÍHO PRÁVA II. ČÁST - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ŘEDITELSTVÍ ČIŽP PRAHA

ÚVOD DO VODNÍHO PRÁVA II. ČÁST  - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ŘEDITELSTVÍ ČIŽP PRAHA
V druhám bloku semináře ÚVOD DO VODNÍHO PRÁVA II. část jsou přednášky zaměřeny na zásady vodoprávního řízení a jednotlivé povolovací procesy.

Pozornost je věnována jak ustanovením vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, tak souvisejícím ustanovením zejména správního řádu, stavebního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny. Zohledněnje i související judikatura a praktické příklady z vodohospodářské praxe.
Témata přednášek:
ZÁKLADNÍ  ZÁSADY VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
UMISŤOVÁNÍ VODNÍCH DĚL
POVOLOVÁNÍ  NAKLÁDÁNÍ  S VODAMI
POVOLOVÁNÍ VODNÍCH DĚL 
 
 
Seminář je určen pro: 
Českou inspekci životního prostředí
 

PřednášejícíMgr. Veronika 
Vytejčková
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní


JUDr.
 Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství


Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
PřednášejícíMgr. Veronika 
Vytejčková
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní


JUDr.
 Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství
Ohlasy na seminář


"Seminář lze hodnotit jedině pozitivně. Děkuji.

Jsem nadmíru spokojen.

Velmi dobře organizované, konkrétní případy z praxe - hodnocení pozitivní.

Oceňuji zejména náklonost k diskusi a schopnost reagovat na dotazy a podněty.

Seminář se mi moc líbil a jsem spokojen."
Účastníci z řady inspektorátů celé ČR
ČIŽP

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz