VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb.,  – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ
Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přinese velká novela stavebního zákona  při rozhodování o umístění a povolení staveb.
Novelizace se dotýká především změn ve výkonu veřejné správy (změna  příslušnosti stavebních úřadů), vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí  do územního řízení nebo do společného řízení, změna koncepce v uvádění staveb do užívání. 
Účinnost novely zákona č. 225/2017 Sb. je od 1. ledna 2018.  


Výklad změn a jejich dopadů získáte přímo od autorů právního předpisu.
Mgr. Jana Machačková, Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
JUDr. Vladimíra Sedláčková, Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
 
Seminář je určen: 
všem  účastníkům  procesu  povolování  a  realizace (provádění)  stavební  činnosti, především pracovníkům  obecných, speciálních  a    jiných   stavebních   úřadů   všech   stupňů,  rovněž   pracovníkům   investičních   útvarů,  inženýrských a projektových kanceláří, dále autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem). 
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

JUDr. Vladimíra Sedláčková (VS) a Mgr. Jana Machačková (JM)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor stavebního řádu

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:
Změny ve výkonu veřejné správy (změny u obecných, speciálních a jiných stavebních úřadů) - VS
Nové pojetí společného územního a stavebního řízení
změny kompetencí
stavební úřady v postavení dotčených orgánů
rozšíření možnosti využití společného řízení
účastníci řízení
průběh řízení
společné povolení

Územní řízení/společné řízení s posouzení vlivů na životní prostředí - JM
podmínky
proces vedení řízení
vazba na zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
podmínky
proces
společný souhlas
Změna v konstrukci posuzování záměru žadatele, orgán územního plánování jako dotčený orgán.

Změny u jednotlivých forem územního rozhodování - JM
územní řízení
územní souhlas
zjednodušené územní řízení
veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí

Změny u jednotlivých forem povolování staveb - VS
souhlas s ohlášením
stavební povolení
veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
Vybrané změny dalších částí stavebního zákona. Speciální úprava povolování podle zákona č. 416/2009 Sb.,
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (vybrané stavby energetické infrastruktury, projekty společného zájmu) a vybrané změny dalších zákonů. Informace o připravovaných změnách prováděcích vyhlášek.
 

Přednášející


Mgr. Jana Machačková
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

JUDr. Vladimíra Sedláčková
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
Přednášející


Mgr. Jana Machačková
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

JUDr. Vladimíra Sedláčková
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


Ohlasy na seminář


"Získal jsem hodně nových informací, témata byla přínosná, úroveň lektorek výborná. Organizační zajištění výborné, příjemné prostředí, profesionální přístup.

Výborné jako vždy.

Srozumitelné shrnutí změn. Odborné znalosti na vysoké úrovni. Super.

Hodnocení pozitivní ve všech kritériích, velmi příjemné zázemí, občerstvení i organizace.

Nad rámec očekávání.

Výborné, osvědčený pořadatel."
Nezveřejněno, ale je k dispozici

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz