VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ
Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přinese velká novela stavebního zákona  při rozhodování o umístění a povolení staveb.
Novelizace se dotýká především změn ve výkonu veřejné správy (změna  příslušnosti stavebních úřadů), vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí  do územního řízení nebo do společného řízení, změna koncepce v uvádění staveb do užívání. 
Předpokládaná účinnost této novely je v prvním čtvrtletí roku 2018.    

Výklad změn a jejich dopadů získáte přímo od autorů právního předpisu.

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
 
Seminář je určen: 
všem  účastníkům  procesu  povolování  a  realizace (provádění)  stavební  činnosti, především pracovníkům  obecných, speciálních  a    jiných   stavebních   úřadů   všech   stupňů,  rovněž   pracovníkům   investičních   útvarů,  inženýrských a projektových kanceláří, dále autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem). 

Termín:
čtvrtek 7. prosince 2017,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
Místo konání:
Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové
Cena:
1553,- Kč bez DPH
Přihlásit se
TÉMATA PŘEDNÁŠEK:
ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ
Společné řízení
u kterých stavební záměrů lze využít
příslušnost
proces vedení řízení
Územní řízení (společné řízení) s integrovaným posuzováním vlivů na životní prostředí – proces, vazba na zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
Jednotlivé formy územního rozhodování s důrazem na změny obsažené v novele
územní souhlas
zjednodušené územní řízení
veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí
územní řízení
Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

STAVEBNÍ ŘÁD
Ohlašování staveb
Uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
Stavební řízení
Společná ustanovení
prokázání oprávnění provést stavbu
účastníci řízení
posuzování podaných námitek
Uvádění staveb do užívání 

Přednášející


Mgr. Jana Machačková
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

JUDr. Vladimíra Sedláčková
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Místo konání

Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

Vyhledat trasu z místa na seminář

Závazná přihláška

na seminář VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ
termín konání čtvrtek 7. prosince 2017,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin


Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi uvedené emaily a to včetně podkladů pro platbu.
Povinné údaje pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou. Přesně tak, jak je vyplníte, budou uvedeny na daňovém dokladu.

Účastník:
Zaškrtnutím potvrďte, zda je objednávající organizací z územně samosprávného celku veřejné správy. Pokud ne, nechte prázdné.
Fakturační údaje:
Kontaktní údaje vyplňujte pouze v případě, že se liší od kontaktů přihlášeného účastníka.
Objednané služby:
1553,- Kč bez DPH (1879,- Kč vč. DPH)
99,- Kč bez DPH (120,- Kč vč. DPH)
Hotově na místě Převodem z účtu
Chcete dostávat informace o budoucích přednáškách mailem?
Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze přihlášku pouze písemně nebo elektronicky a to do 30.11.2017. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nelze vrátit a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné.
Souhlasím se storno podmínkami:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s použitím osobních údajů společností UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.
Pamatovat registrační (fakturační) údaje

Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte do 30 minut na zadaný email.
V opačném případě nás prosím kontaktujte na emailu info@uzitecneseminare.cz nebo telefonu +420 733 105 655.

Přednášející


Mgr. Jana Machačková
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

JUDr. Vladimíra Sedláčková
Ministerstvo pro místní rozvoj ČRKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz