VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA
Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přinese velká novela stavebního zákona  při rozhodování o umístění a povolení staveb.

Novelizace se dotýká především změn ve výkonu veřejné správy (změna  příslušnosti stavebních úřadů), vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo do společného řízení, změna koncepce v uvádění staveb do užívání. 
 
Předpokládaná účinnost této novely je od poloviny roku 2017.      

Výklad změn a jejich dopadů získáte přímo od autorů právního předpisu:

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
 
Seminář je určen: 
všem  účastníkům  procesu  povolování  a  realizace (provádění)  stavební  činnosti, především pracovníkům  obecných, speciálních  a    jiných   stavebních   úřadů   všech   stupňů,  rovněž   pracovníkům   investičních   útvarů,  inženýrských a projektových kanceláří, dále autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem).
 
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:
Obecně -  Změny ve výkonu veřejné správy, upřesnění správních obvodů stavebních úřadů obcí
 
ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ
Jednotlivé formy územního rozhodování s důrazem na změny obsažené v novele
        územní souhlas
zjednodušené územní řízení
veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí
územní řízení
Společné řízení
        u kterých stavební záměrů lze využít
příslušnost
proces vedení řízení
Územní řízení (společné řízení) s integrovaným posuzováním vlivů na životní prostředí – proces, vazba na zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 
 
STAVEBNÍ ŘÁD
Ohlašování staveb
Uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
Specifický postup při povolování provádění stavebního záměru podléhajícího posouzení vlivů na životní prostředí
Společná ustanovení
prokázání oprávnění provést stavbu
účastníci řízení
posuzování podaných námitek
Uvádění staveb do užívání

Přednášející


Mgr. Jana Machačková
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

JUDr. Vladimíra Sedláčková
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášející


Mgr. Jana Machačková
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

JUDr. Vladimíra Sedláčková
Ministerstvo pro místní rozvoj ČROhlasy na seminář


"Seminář hodnotím pozitivně."
Petr Fanta
AECOM CZ s.r.o.
"Seminář byl vyčerpávající, získané nové informace jsou v předstihu prozatím - záleží na časovém schválení novely."
Marcela Kubíčková
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz