VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED PRAHA - 1. termín

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED PRAHA - 1. termín
Účelem semináře je provést účastníky změnami v pojetí vodních děl, kterými tyto stavby prošly v minulých letech, jakož i těmi, které pro ně byly nachystány k 1. 1. 2014. 

Věnovat se budeme nejen veřejnoprávní, ale i soukromoprávní úpravě, která se vodních děl aktuálně dotýká.
Budeme se soustředit na nový občanský zákoník, jeho nové instituty (včetně např. práva stavby nebo služebnosti inženýrské sítě) a jeho dopadům na vodní díla.
 
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Můžete se přihlásit na 3. termín semináře v Praze dne 31. března 2014

Pozornost bude věnována také novele zákona o vodovodech a kanalizacích, ohlasům praxe ohledně aplikace tzv. velké novely stavebního zákona účinné od 1. 1. 2013 a novelám prováděcích právních předpisů (nařízení vlády  č. 61/2003 Sb. a č. 416/2010 Sb.) připravovaným v rámci tzv. ekoauditu. 

Mimo vodovodů a kanalizací se zvláště zaměříme i na další vybrané druhy vodních děl, zejména na čistírny odpadních vod nebo rybníky, a poukážeme na problematická místa, která se mohou objevit při jejich realizaci a užívání v důsledku aplikace výše uvedených právních předpisů.

Seminář bude vycházet z praktických poznatků přednášejících doplněných o dotazy účastníků.

PřednášejícíJUDr.
 Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství


Mgr. Veronika Vytejčková
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní

Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře

PřednášejícíJUDr.
 Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství


Mgr. Veronika Vytejčková
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní
Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz