VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ČIŽP

VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ČIŽP
Témata přednášek:
  • AKTUÁLNÍ JUDIKATURA V OBLASTI VODNÍCH DĚL A NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
  • AKTUÁLNÍ JUDIKATURA V OBLASTI PRÁVNÍCH VZTAHŮ PŘI PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
  • AKTUÁLNÍ JUDIKATURA V OBLASTI VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 
  • AKTUÁLNÍ JUDIKATURA V OBLASTI PŘESTUPKŮ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
 

Přednášející


 
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal
odborný asistent, Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe)
člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZe
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře


Přednášející


 
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal
odborný asistent, Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe)
člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZeKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz