VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA
Účelem semináře je provést účastníky komplexně dopady aktuální tzv. „velké“ novely stavebního zákona na vodoprávní praxi a tzv. „poplatkové“ novely vodního zákona (dle aktuálního stavu). Seminář zohledňuje účel a důvody novel.
 
Na semináři se budeme soustředit na konkrétní dopady změn stavebního a vodního zákona do vodoprávní praxe, zejména se zaměříme na koncepční změny při umisťování a povolování vodních děl ve společném povolovacím řízení a změnám v navrhovaném systému poplatků podle vodního zákona. Pozornost bude věnována i dalším změnám vyplývajícím z uvedených novel dotýkajícím se přípravy vodních děl. 

Jak uvedeno výše, cílem semináře je komplexní výklad změn v aktuální vodoprávní praxi. 
Seminář se uvedeným problémům bude věnovat z právního, nikoliv technického pohledu.

Seminář bude věnován zejména praktickým problémům, které mohou vznikat v souvislosti s aplikací nových vodoprávních předpisů v oblasti vodních děl.

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Témata přednášek:
VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH BODŮ NOVELY STAVEBNÍHO ZÁKONA č. 225/2017 Sb.
ZMĚNY V UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ, OHLAŠOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL
SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ
DALŠÍ ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ Z NOVELY STAVEBNÍHO ZÁKONA
VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH BODŮ POPLATKOVÉ NOVELY VODNÍHO ZÁKONA
ZMĚNY VE ZNEŠKODŇOVÁNÍ OPADNÍCH VOD A SYSTÉMU POPLATKŮ
DALŠÍ ZMĚNY VODNÍHO ZÁKONA, DISKUZE
 
Seminář je určen pro:
vlastníky a provozovatele vodních děl
správce vodních toků a povodí
vodohospodáře a pracovníky v investiční výstavbě
vodoprávní úřady a dotčené orgány státní správy
vodárenské společnosti 
podnikové ekology
Českou inspekci životního prostředí 
 

PřednášejícíJUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe)
člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZe
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášejícíJUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe)
člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZe


Ohlasy na seminář


"Výborný seminář, kvalitní výklad přednášejícího, organizace akce skvělá."
Zlatuše Černá
Městský úřad Blovice
"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Ing. Zbyněk Sevelka
ČIŽP
"Pan Horáček přednáší srozumitelně se spoustou názorných příkladů z praxe. Za mě super."
Ing. Ladislav Malý
Multiaqua s.r.o.
"Děkuji JUDr. Horáčkovi, Ph.D. za jeho velmi zajímavý a přínosný výklad novely stavebního zákona."
JUDr. Petra Teršlová
MŽP
"Nejlepší, nejhodnotnější semináře."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Výborné!"
Ing. Pavel Koreček
Městský úřad Chrudim

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz