VODNÍ ZÁKON - VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

VODNÍ ZÁKON - VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
Vodní hospodářství je ovlivňováno širokým spektrem právních předpisů.

Mezi nejvýraznější ve veřejném právu patří stavební zákon, v soukromém právu potom bezesporu občanský zákoník. Je tedy zřejmé, že jejich změny se do právních vztahů vznikajících ve vodním hospodářství významně projevují. Na začátku roku 2013 nabyla účinnosti velká novela stavebního zákona, o rok později vstoupí v účinnost nový občanský zákoník.

Jaké změny nastaly k 1. lednu 2013, jak se s nimi praxe vyrovnává a na jaké změny se můžeme těšit k 1. lednu 2014?

Toto vše Vám osvětlí náš seminář, který se právě vztahem těchto dvou významných předpisů k vodnímu hospodářství a jejich dopady zabývá.
Seminář je určen pro:
• podnikové ekology
• vodohospodáře
• pracovníky vodáren, vodních zdrojů, čistíren odpadních vod
• pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí
• vlastníky a stavebníky vodních děl, investory
• dotčené orgány státní správy

PřednášejícíJUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství

Mgr. Veronika Vytejčková
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře

PřednášejícíJUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství

Mgr. Veronika Vytejčková
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativníKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz