VODNÍ ZÁKON PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA

VODNÍ ZÁKON PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA
Seminář seznámí posluchače se změnami ve vodního hospodářství po velké novele stavebního zákona.
Změny se dotknou jak procesu ohlašování podle vodního zákona, tak povolování vodních děl, dále některých dílčích otázek jako je účast veřejnosti (občanských sdružení) ve vodoprávním řízení, vydávání závazných stanovisek a dalších. 

Přednášející se podíleli na přípravě novely a zprostředkují posluchačům též důvody, které ke změnám vedly a další souvisejícíi otázky aplikace vodního zákona v praxi.
Seminář seznámí posluchače se změnami ve vodního hospodářství po velké novele stavebního zákona.
Změny se dotknou jak procesu ohlašování podle vodního zákona, tak povolování vodních děl, dále některých dílčích otázek jako je účast veřejnosti (občanských sdružení) ve vodoprávním řízení, vydávání závazných stanovisek a dalších. 

Přednášející se podíleli na přípravě novely a zprostředkují posluchačům též důvody, které ke změnám vedly a další souvisejícíi otázky aplikace vodního zákona v praxi.

Přednášející


JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření,
Ministerstvo zemědělství

Mgr. Veronika Vytejčková

Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášející


JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření,
Ministerstvo zemědělství

Mgr. Veronika Vytejčková

Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativníKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz