VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH - PRAHA 2. termín

VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH - PRAHA 2. termín
Seminář se bude věnovat zejména obsahu vlastnického práva ve vodoprávních vztazích, včetně jeho případného omezování. 

Zvláštní pozornost bude věnována majetkoprávnímu vypořádání ve vodoprávních vztazích, nabývání vlastnictví, zřizování věcných břemen a práv stavby, vzniku veřejnoprávních oprávnění ve vodním hospodářství a uzavírání nájemních a pachtovních smluv.

Předmětem semináře bude dále výkon práv a povinností a související aspekty odpovědnosti oprávněných osob ve vodoprávních vztazích ve vazbě na vlastnictví a správu vodních děl a správu vodních toků, pozemků sousedících s vodními díly a vodními toky a náhrady za omezení vlastnického práva. Důležitým aspektem výkladu bude vazba vlastnického práva k povolení k nakládání s vodami, případně souhlasu vodoprávního úřadu a jejich převod na další osobu, případně přechod společně se změnou vlastníka vodního díla či oprávněného ze souhlasu. 

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Témata přednášek:
  • VLASTNICKÉ PRÁVO, DALŠÍ VĚCNÁ PRÁVA, VEŘEJNOPRÁVNÍ OMEZENÍ A ZÁVAZKY VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
  • NABÝVÁNÍ A OMEZOVÁNÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA PŘI PŘÍPRAVĚ VODNÍHO DÍLA A NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
  • VLASTNICKÉ PRÁVO A NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
  • VLASTNICTVÍ VODNÍHO DÍLA – VÝKON PRÁV, POVINNOSTÍ A ODPOVĚDNOST VLASTNÍKA VODNÍHO DÍLA
  • OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA PŘI VÝKONU VODOPRÁVNÍCH PRÁV A PRÁV A POVINNOSTÍ A NÁHRADA ZA OMEZENÍ
Seminář je určen pro:
vlastníky a provozovatele vodních děl
správce vodních toků a povodí
vodohospodáře a pracovníky v investiční výstavbě
vodoprávní úřady a dotčené orgány státní správy
vodárenské společnosti 
podnikové ekology
Českou inspekci životního prostředí 
 

Přednášející


 
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe)
člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZe
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášející


 
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe)
člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZe


Ohlasy na seminář


"Absolutně profesionální, vysoká úroveň znalostí, schopnost okamžitě reagovat na konkrétní dotazy.
Velmi užitečné, vynikající lektor. Děkujeme."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Seminář byl v každém případě užitečný a využitelný."
Ing. Roman Pětiletý
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
"Velice přínosné, vynikající odbornost přednášejícího.

Jako vždy výborné.

Jako vždy skvělé.

Pana Horáčka si rád znovu poslechnu."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
"Seminář splnil co jsem očekával. Přednáška pana Horáčka byla fundovaná a měla spád."
Ladislav Tluka
Magistrát města Hradec Králové

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz