VÝKLADY A JUDIKATURA VE VODNÍM PRÁVU PRAHA 1. termín

VÝKLADY A JUDIKATURA VE VODNÍM PRÁVU PRAHA 1. termín
Vodní právo je tvořeno a „ovlivňováno“ desítkami právních předpisů, jejichž výklad je mnohdy sporný či nejasný.
Úkolem gestorů těchto předpisů - zejména pak Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí - je poskytnout aplikační praxi jednotnou metodickou pomoc v podobě oficiálních výkladů či metodik, které by měly směřovat ke sjednocení přístupu ze strany úřadů a zvýšení právní jistoty podnikatelů a fyzických osob.

V semináři se zaměříme na platné vodohospodářské výklady ústředních vodoprávních úřadů a judikaturu, která do vodohospodářské praxe dopadá, pokusíme se upozornit na možné aplikační potíže a důsledky při jejich (ne)respektování, a poskytnout kritické a alternativní pohledy na ně.

Budeme se věnovat zejména následujícím oblastem:
NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
VODNÍM DÍLŮM
VODOVODŮM A KANALIZACÍM
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ PRO ÚŘEDNÍKY VEŘEJNÉ SPRÁVY!

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Můžete se přihlásit na totožný seminář v Olomouci dne 10. prosince 2014
Můžete se přihlásit na totožný seminář v Praze - 2. termín dne 22. ledna 2015

 Seminář je určen pro: 
vlastníky a provozovatele vodních děl
vodoprávní úřady
vodohospodáře
pracovníky vodáren, vodních zdrojů, čistíren odpadních vod
pracovníky v investiční výstavbě
podnikové ekology a pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění
        v oblasti životního prostředí
dotčené orgány státní správy
 

Přednášející


 

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělstvíMgr. Veronika Vytejčková
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní


Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
Přednášející


 

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělstvíMgr. Veronika Vytejčková
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz