VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA-Olomouc
Seminář se uskuteční v Olomouci ve čtvrtek 9. listopadu 2017.   

 

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA-Praha 3. termín
Seminář se uskuteční v Praze ve čtvrtek 4. ledna 2018.   

 

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB-PrahaSeminář se uskuteční v Praze v úterý 7. listopadu 2017.   

  

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA-Praha 3. termín
Seminář se uskuteční v Praze ve čtvrtek 4. ledna 2018.   

 

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ
A ODPADY) V ROCE 2018 - 
Praha
Seminář se uskuteční v Praze ve čtvrtek 11. ledna 2018.

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA-Praha
Seminář se uskuteční v Praze v úterý 28. listopadu 2017.   

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB-HK
Seminář se uskuteční v Hradci Králové ve čtvrtek 7. prosince 2017.   

SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ ST. SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č.185/2001SB. (KONTRL. ŘÁD, PŘEST.ZÁKON, SPR. ŘÁD) 
Seminář se uskuteční v Praze v úterý 10. října 2017.   

 

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB-Praha 2. termínSeminář se uskuteční v Praze v úterý 23. ledna 2018.   

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA-Praha 2. termín
Seminář se uskuteční v Praze v úterý 5. prosince 2017.   

Novinky

Semináře HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ 2017
21.09.2017
Vzhledem ke změně systému schvalování metodických návodů na straně předkladatele (MZ ČR), dojde pravděpodobně k posunu termínu předpokládané platnosti novely MNKom.
Z tohoto důvodu považujte, prosím, dosud avizované listopadové termíny (14.11.2017 Hradec Králové a 21.11.2017 Praha) za předběžné.
Budou potvrzeny, popř. upřesněny tak, aby se seminář konal již na základě platné novely nikoliv ve fázi jejího projednávání.“ 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!